O društvu

Društvo likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD) s statusom društva v javnem interesu na področju kulture je regionalno stanovsko strokovno združenje profesionalnih likovnih umetnikov, ki živijo in delujejo na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Združuje 25 aktivnih članov ustvarjalcev, ki se v okviru društva ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na področju vizualnih umetnosti. Ima umetniški in galerijski svet. DLUD letno pripravlja projekte na področju javnega interesa za kulturo, na podpodročjih likovnih in vizualnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, ilustracija, digitalno oblikovanje itd.), z namenom izvajanja kulturnih dejavnosti (razstave, srečanja, kolonije ipd.) za doprinos h kulturni vzgoji slovenske javnosti. Poleg tega programi DLUD prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin v regiji. Primarni cilji društva so promocija umetnikov v regionalnem in širšem kontekstu ter ozaveščanje javnosti o pomembnosti vizualnih umetnosti v našem vsakdanjem življenju. DLUD projekte izvaja že 10 let in pri tem sodeluje z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov, z drugimi slovenskimi društvi likovnih umetnikov ter s podobnimi organizacijami doma in v tujini. Svoje delovanje razširja s pomočjo povezav s slovenskimi in tujimi likovnimi akademijami in drugimi fakultetami vizualnih umetnosti, galerijami, kulturnimi centri ipd. S tem DLUD spodbuja uspešno predstavljanje članov društva v slovenskem in tujem prostoru, organizira domače in mednarodne likovne razstave in druge prireditve s področja likovne in vizualne umetnosti. Konec leta 2014 je DLUD pridobil uradni društven in galerijski prostor v Mestni občini Novo mesto, Malo dvorano novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine, v katerem DLUD poleg drugih dejavnosti na leto priredi vsaj štiri razstave: www.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/nova-galerija-za-drustvo-likovnih-umetnikov-dolenjske.html. Ob tem si DLUD prizadeva razvijati, spodbujati in promovirati likovno umetnost tudi s postavitvijo razstav v drugih prostorih in razstavnih površinah (Galerija Simulaker, Goga galerija, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, galerija ZDSLU Ljubljana itd.) in tako spodbuja vidnost posameznih članov v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, ustvarjalcem pa ponuja nove možnosti promocije. DLUD s tem ustvarja boljše pogoje za razvoj likovne umetnosti v regiji in posledično vpliva na izboljšanje njenega položaja na domačih tleh. Programi DLUD so namenjeni vsem starostnim skupinam, s sodelovanjem z različnimi slovenskimi podjetji pa prispeva k razvoju kulturnih povezav z gospodarstvom ter s tem izboljšuje socialni in ekonomski status svojih članov.

Izbrane razstave:

Identitete, mednarodna razstava 26 slovenskih in tujih predstavnikov sodobne likovne umetnosti, 16.09.-07.10.2016. Objave: www.dolenjskilist.si/2016/09/18/161969/novice/dolenjska/Sestindvajset_jih_je_razkrilo_identiteto/

Pa sem jim povedal, Robert Lozar (član DLUD), 15.04.-20.06.2016. Objava: www.dolenjskilist.si/2016/04/15/153607/novice/dolenjska/Pa_sem_jim_povedal/

Vizualne poetike, letna razstava Društva likovnih umetnikov Dolenjske, 11.12.2015-25.01.2016. Objave: www.dolenjskilist.si/2015/12/12/146522/novice/dolenjska/Umetnik_svoje_delo_na_ogled_in_naprodaj_postavi/ in www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=185851

Hand, job, paper, work, Uroš Weinberger (član DLUD), 30.01.-31.03.2015. Objave: www.dolenjskilist.si/2015/02/04/128462/novice/dolenjska/Weinberger_Hand__job___paper__work/?cookieu=ok in http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/uros-weinberger-hand-job-paper-work/94145/

DLUD 16+, razstava Društva likovnih umetnikov Dolenjske, 17.04.-30.04. 2010, Galerija Simulaker. Objava: http://kultura.novomesto.si/si/revija-rast/?id=5091